Persoonskaart Derkje Zevenberg. Verwant met Zilverberg Goede Aakster Kootstra Wolde Luchies Jacobs | stamboomdatabase @pondes.nl

n=410775070

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Jan Stevens Zevenberg *1806Eelkje Dieles Maans *1781

Persoonskaart Derkje Zevenberg

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte30-09-1830
Beroepen04-08-1865
Beroepen04-08-1865
Beroepen04-08-1865
Beroepen23-04-1866
Beroepen23-04-1866
Beroepen23-04-1866
Beroepen23-04-1866
Beroepen23-04-1866
Beroepen23-04-1866
Beroepen23-04-1866
Beroepen24-06-1866
Beroepen24-06-1866
Beroepen27-06-1866
Beroepen27-06-1866
Beroepen28-06-1867
Beroepen28-06-1867
Beroepen27-10-1871
Beroepen27-10-1871
Beroepen06-06-1872
Beroepen27-11-1875
Beroepen27-11-1875
Beroepen31-05-1876
Beroepen10-06-1887
Overleden04-03-1910
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Hindrik Zevenberg
[M] Diele Jans Zevenberg
[F] Antje Zevenberg
                    ∞ [M] Lambertus Zilverberg
                    ∞ [M] Roelof de Goede
[M] Antje Zevenberg
[M] Hindrik Zevenberg
                    ∞ [F] Teetske Aakster
[M] Hindrik Zevenberg
                    ∞ [F] Antje Kootstra

Partner [M] Jan de Wolde

Trouwdatum : ABT1867
Trouwdatum : 04-08-1865, te Beilen, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Hielkje de Wolde
                    ∞ [M] Albert Luchies
[F] Hielkje de Wolde
                    ∞ [M] Albert Luchies
[F] Hielkje de Wolde
[F] Hendrikje de Wolde
[F] Jelkje de Wolde
[F] Hilkje de Wolde
Partner [M] Egbert Jacobs

Trouwdatum : 27-10-1871, te Westerbork (Drenthe), info
Partner [M] Egbert Luchies

Trouwdatum : ABT 1847

Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Jan Luchies
[F] Jantje LuchiesZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking