Persoonskaart Johannes Ignatius van der Meer. Verwant met Kingma Omlo Zee Lambers Heesterbeek Wansem Oudvorst Heidelberg Dignum Eikenhout Reining Eisenga Braun | stamboomdatabase @pondes.nl

n=12080993

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Jan Derks Swart *1757Hillegien Geerts *1757
Johannes Ignatius Roosen *1782Margaretha Swart *1782
Lieuwe Ages van der Meer *1816Maria Anna Roosen *1817

Persoonskaart Johannes Ignatius van der Meer

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte03-09-1852
Beroepen20-06-1881
Beroepen20-06-1881
Beroepen01-04-1882
Beroepen01-04-1882
Beroepen01-04-1882
Beroepen28-03-1884
Beroepen25-12-1885
Beroepen13-07-1890
Beroepen13-07-1890
Beroepen20-04-1891
Beroepen09-01-1893
Beroepen19-07-1894
Beroepen27-08-1895
Beroepen06-11-1897
Beroepen10-12-1899
Beroepen10-12-1899
Beroepen10-12-1899
Beroepen05-11-1902
Beroepen30-12-1907
Beroepen30-12-1907
Beroepen09-11-1911
Beroepen09-11-1911
Overleden05-12-1913
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Jacobus Henderikus van der Meer
[M] Age Lieuwes van der Meer
                    ∞ [F] Wiebrigje Kingma
[F] Francisca Margaretha van der Meer
                    ∞ [M] Leonardus Anthonius Omlo
[M] Johannes Ignatius van der Meer
                    ∞ [F] Sybrigje van der Zee
[F] Margaretha Maria van der Meer
                    ∞ [M] Johannes Hermannus Lambers
[F] Francisca Margaretha van der Meer
[F] Margaretha Maria van der Meer
[F] Margretha Maria van der Meer
                    ∞ [M] Johannes Hermannus Lambers
[M] Jacobus Henderikus van der Meer
[M] Age Lieuwes van der Meer
[M] Ages Lieuwes van der Meer

Partner [F] Sijbrigje van der Zee

Trouwdatum : ABT 1879

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Maria Anna van der Meer
[F] Maria Anna van der Meer
                    ∞ [M] Johannes Philippus Heesterbeek
[F] Geertruida Johanna van der Meer
                    ∞ [M] Johannes Carel Jacobus van der Wansem
[M] Lodewijk Augustinus van der Meer
                    ∞ [F] Lamberdina van Oudvorst
[F] Geertruida Johanna van der Meer
[F] Maria Anna van der Meer
Partner [F] Geertruida Heidelberg

Trouwdatum : 13-07-1890, te Groningen, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Johannes Hermannus van der Meer
[F] Francisca Margaretha van der Meer
                    ∞ [M] Nicolaas Johannes Dignum
[F] Johanna Cornelia van der Meer
                    ∞ [M] Jebbe Geert Eikenhout
[F] Margaretha Maria van der Meer
                    ∞ [M] Berend Reining
[M] Gerhardus Augustinus van der Meer
                    ∞ [F] Jacoba Fenna Eisenga
[F] Johanna Cornelia van der Meer
[M] Gerhardus Augustinus van der Meer
[F] Francisca Margaretha van der Meer
[F] Cornelia Gerharda van der Meer
[F] Cornelia Gerharda van der Meer
                    ∞ [M] Valentin Antonius Braun
[M] Augustinus Lodewijk van der MeerZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking