Persoonskaart Gerrit Bruins Slot. Verwant met Buur Veuger Kattouw Strijker Post | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=784936837

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Gerrit Schulding *1774Johanna Scholten *1777Hendrik Jurjens Streutker *1781Margjen Arents Schonewille *1756Jan Koster *1755Roelofje Geerts *1730Willem Jans *1761Woltertje Lamberts *1736Klaas Jans Koster *1777Geesje Jans Smit *1800Jan Arends Seinen *1792Elizabeth Harms Stoter *1789
Egbert Slot *1818Jentje van Zegeren *1818Gerrit Schuldink *1810Geertje Streutker *1806Geert Jans Koster *1780Hilligje Willems *1783Albert Koster *1820Lutjen Seinen *1819
Harm Bruins Slot *1835Johanna Schuldink *1843Harm Roelof Koster *1828Jantje Koster *1835
Egbert Bruins Slot *1870Lutgerdina Koster *1873

Persoonskaart Gerrit Bruins Slot

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT1908
Beroepen05-01-1929
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Albert Bruins Slot
[M] Harmen Roelof Bruins Slot
[M] Harm Bruins Slot
                    ∞ [F] Jantina ten Buur
[F] Jantje Bruins Slot
                    ∞ [M] Harm Veuger
[M] Geert Bruins Slot
[F] Johanna Bruins Slot
                    ∞ [M] Johannes Kattouw
[F] Jantje Bruins Slot
[M] Gerrit Bruins Slot
[M] Harm Roelof Bruins Slot
[M] Geert Bruins Slot
                    ∞ [F] Alberdina Strijker
[M] Egbert Bruins Slot
[M] Albert Bruins Slot
[M] nn Bruins Slot

Partner [F] Ruiffina Post

Trouwdatum : 05-01-1929, te Veendam, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Harm Bruins SlotZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking