Persoonskaart Jan Dijkema. Verwant met Schaaphok Koning Elleerie Oomkens Bolhuis Postema | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=782096459

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Jan Sijbolts *1780Jaaptje Mennes *1755
Sijbolt Jans Dijkema *1812Trientje Jacobs Kol *1756Roelf Smit *1781Reinje Gerrits *1756
Jacob Sijbolts Dijkema *1806Anje Roelfs Smit *1806Jacob Wolters Meijer *1806Geertje Jelles Appinga *1781
Siebolt Dijkema *1838Albertje Jacobs Meijer *1838

Persoonskaart Jan Dijkema

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1870
Beroepen27-11-1892
Beroepen27-11-1892
Beroepen27-11-1892
Beroepen06-03-1893
Beroepen01-06-1895
Beroepen10-08-1896
Beroepen22-08-1897
Beroepen10-10-1898
Beroepen15-05-1899
Beroepen15-05-1899
Beroepen23-05-1900
Beroepen23-05-1900
Beroepen23-05-1900
Beroepen07-07-1902
Beroepen03-10-1914
Beroepen03-10-1914
Beroepen13-08-1914
Beroepen13-08-1914
Beroepen04-12-1920
Beroepen04-12-1920
Beroepen30-05-1925
Beroepen17-11-1927
Beroepen05-09-1940
Beroepen05-09-1940
Beroepen05-09-1940
Beroepen05-09-1940
Overleden29-05-1945
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Anje Dijkema
[F] Geertruida Dijkema
                    ∞ [M] Wilke Schaaphok
[F] Anje Dijkema
                    ∞ [M] Freerk Jakob Koning
[F] Geertruida Dijkema
[M] Jan Dijkema

Partner [F] Aaltje Elleerie

Trouwdatum : 27-11-1892, te Ten Boer, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Albertje Dijkema
                    ∞ [M] Tjaard Koning
[F] Hillechien Dijkema
                    ∞ [M] Jan Oomkens
[F] Hijke Dijkema
                    ∞ [M] Mattheus Oomkens
[M] Siebolt Dijkema
                    ∞ [F] Engelina Bolhuis
[U] NN Dijkema
[M] Tiede Dijkema
[M] Tiede Dijkema
[M] Siebolt Dijkema
[F] Albertje Dijkema
[M] Tiede Dijkema
[F] Hillechien Dijkema
[F] Dijkema
[M] Tiede Dijkema
                    ∞ [F] Trientje Postema
[F] Hijke DijkemaZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking