Persoonskaart Harm Schenkel. Verwant met Huizing Tonkes Vinkes Garnaat Huizinga Dam Gruben Vissinga Boer Hak Brouwer Bekkering Bijlholt | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=781907103

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
NN NN *1763
Hinderikus Schenkel *1793Maria Hindriks Kuiper *1768Jan Willems Bodde *1794Akke Heines Steenstra *1769
Meinardus Schenkel *1833Doedje Jans Bodde *1833Jan Jans Bosma *1829Annechien Babtist *1804
Henderikus Schenkel *1867Wilhelmina Florentina Bosma *1867

Persoonskaart Harm Schenkel

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1889
GeboorteABT1890
Beroepen25-11-1911
Beroepen25-11-1911
Beroepen19-04-1912
Beroepen30-01-1919
Beroepen30-01-1919
Beroepen31-05-1934
Beroepen10-11-1938
Beroepen10-11-1938
Beroepen10-11-1938
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Akkelina Henderika Schenkel
                    ∞ [M] Albertus Hendrik Huizing
[M] Meinardus Schenkel
[M] Jan Schenkel
[F] Doetje Schenkel
[M] Meinardus Schenkel
                    ∞ [F] Jantje Tonkes
[M] Harm Schenkel
[M] Henderikus Schenkel
[M] Henderikus Schenkel
[M] Jan Schenkel
                    ∞ [F] Hinderkien Vinkes
[F] Grietje Schenkel
[F] Grietje Schenkel
                    ∞ [M] Jan Garnaat
[F] Doetje Schenkel
                    ∞ [M] Binnert Huizinga
[M] Henderikus Schenkel
                    ∞ [F] Geertruida Jantina Alida van Dam
[F] Wilhelmina Florentina Schenkel
                    ∞ [M] Heko Gruben
[F] Maria Schenkel
                    ∞ [M] Jan Coenraad Vissinga
[F] Maria Schenkel
[F] Wilhelmina Florentina Schenkel
[F] Akkelina Henderika Schenkel
[F] Grietje Schenkel
                    ∞ [M] Oebele de Boer

Partner [F] Fennechina Geerdina Hak

Trouwdatum : 30-01-1919, te Veendam, info
Partner [F] Grietje Brouwer

Trouwdatum : 25-11-1911, te Noordbroek, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Wilhelmina Florentina Cathrijntje Schenkel
[F] Wilhelmina Florentina Cathelijntje Schenkel
                    ∞ [M] Pieter Klaas Bekkering
[F] Trijntje Schenkel
                    ∞ [M] Wijnko BijlholtZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking