Persoonskaart Klasiena Venhuizen. Verwant met Hoekstra Groot Kruijer Tap Kloosterhuis | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=781686505

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Kornelis Hindriks Venhuizen *1797Geertje Hindriks *1751Pieter Jans Zwaneveld *1783Mattje Lucas van Bruggen *1758Harm Jacobs Mulder *1784Sjouke Roelefs Harkema *1759Jan Harms Koning *1777Sjabbegien Gerrits Kok *1752
Klaas Kornelis Venhuizen *1801Aaltje Pieters Zwaneveld *1808Nanno Nanning *1812Wobbena Johanna Smit *1787Roelof Harms Mulder *1817Tjalina Jakobs Spithorst *1792Jacob Roelfs Harms Mulder *1811Harmke Jans Koning *1802
Kornelis Hindrik Venhuizen *1844Klasiena Nanning *1844Harm Mulder *1851Sjabbechien Mulder *1836
Klaas Venhuizen *1872Harmke Mulder *1872

Persoonskaart Klasiena Venhuizen

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT1899
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Sjabbechien Venhuizen
                    ∞ [M] Heiko Heinrich Hoekstra
[M] Kornelis Venhuizen
                    ∞ [F] Jeltje de Groot
[F] Meiske Venhuizen
                    ∞ [M] Jakob Kruijer
[M] Kornelis Venhuizen
[F] Sjabbechien Venhuizen
[F] Meiske Venhuizen
[F] Klasiena Venhuizen
[F] Harmina Tjalina Venhuizen
                    ∞ [M] Heinrich Georg Tap
[F] Harmina Tjalina Venhuizen

Partner [M] Johannes Kloosterhuis

Trouwdatum : 03-04-1920, te Hoogezand, infoZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking