Persoonskaart Jan Top. Verwant met Velde Luikes Dijk Hoenderken | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=780819916

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Lubbe Berends Top *1740Gerktje Hendriks *1715Jan Ebbels *1738Antje Hendriks *1738
Berend Lubbes Top *1791Romktje Jans Sienema *1766Hans Jans Kamminga *1783Metske Freerks Boorsma *1758
Ebbel Berends Top *1818Janke Hans Kamminga *1818

Persoonskaart Jan Top

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT1850
Beroepen25-05-1871
Beroepen25-05-1871
Beroepen25-05-1871
Beroepen19-04-1872
Beroepen19-04-1872
Beroepen19-04-1872
Beroepen19-04-1872
Beroepen20-04-1872
Beroepen20-04-1872
Beroepen29-03-1873
Beroepen29-03-1873
Beroepen19-07-1875
Beroepen19-07-1875
Beroepen19-07-1875
Beroepen19-07-1875
Beroepen11-05-1878
Beroepen18-04-1878
Beroepen18-04-1878
Beroepen16-06-1879
Beroepen16-06-1879
Beroepen09-09-1880
Beroepen28-12-1883
Beroepen28-12-1883
Beroepen05-04-1887
Beroepen05-04-1887
Beroepen14-05-1889
Beroepen14-05-1889
Beroepen08-05-1890
Beroepen08-05-1890
Beroepen03-08-1891
Beroepen21-03-1898
Beroepen21-03-1898
Beroepen20-05-1911
Beroepen20-05-1911
Beroepen04-10-1913
Beroepen04-10-1913
Beroepen21-02-1917
Beroepen21-02-1917
Beroepen21-02-1917
Beroepen21-02-1917
Overleden18-11-1927
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Lubbe Top
                    ∞ [F] Trijntje van der Velde
[M] Hans Top
                    ∞ [F] Lamke van der Velde
[M] Hendrik Top
[M] Hans Top
[M] Lubbe Top
[M] Jan Top
[M] Hendrik Top

Partner [F] Enje Luikes

Trouwdatum : 25-05-1871, te Oldekerk, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Jannes Top
[M] Jannes Top
[M] Hendrik Top
[F] Kornelia Alberdiena Top
[F] Kornelia Alberdiena Top
[F] Kornelia Alberdiena Top
[M] Ebbel Top
[M] Ake Top
[F] Cornelia Alberdina Top
[M] Hendrik Top
                    ∞ [F] Iektje Dijk
[M] Ebbel Top
                    ∞ [F] Imke Hoenderken
[M] Ake Top
                    ∞ [F] Grietje Willemina Hoenderken
[F] Cornelia Alberdina Top
[F] Kornelia Alberdiena TopZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking