Persoonskaart Janna Harms van Dijk. Verwant met Horneman Rosema Veen Honneman Hendriks Haan Stob Mollema Sierdsema Klevering Lezeman Cruining Ploeg Sinneker Cruiming | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=780803182

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Arend Jakobs *1746Jantje Jans *1721
Harm Harms Dijk *1767Geeske Arends *1742

Persoonskaart Janna Harms van Dijk

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1816
Beroepen10-08-1827
Beroepen10-08-1827
Beroepen14-05-1827
Beroepen14-05-1827
Beroepen14-05-1827
Beroepen03-01-1829
Beroepen03-01-1829
Beroepen29-04-1831
Beroepen29-04-1831
Beroepen15-11-1833
Beroepen15-11-1833
Beroepen19-03-1836
Beroepen19-03-1836
Beroepen19-03-1836
Beroepen19-03-1836
Beroepen17-02-1839
Beroepen17-02-1839
Beroepen28-06-1841
Beroepen28-06-1841
Beroepen13-11-1843
Beroepen13-11-1843
Beroepen22-07-1849
Beroepen22-07-1849
Beroepen21-05-1853
Beroepen21-05-1853
Beroepen06-12-1855
Beroepen06-12-1855
Beroepen13-04-1870
Beroepen13-04-1870
Overleden13-02-1855
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Jantje Harms van Dijk
                    ∞ [M] Albert Siemens Horneman
[F] Trintje Harms van Dijk
                    ∞ [M] Beerend Meertens Rosema
[F] Jantje Harms van Dijk
                    ∞ [M] Albert Timens Horneman
[M] Arend Harms Dijk
                    ∞ [F] Martje Wiebes van der Veen
[F] Stijntje Harms Dijk
                    ∞ [M] Pieter Timens Honneman
[M] Arend Harms Dijk
                    ∞ [F] Maatje Wijbes van der Veen
[M] Harm Harms van Dijk
                    ∞ [F] Hiltje Hendriks
                    ∞ [F] Hilje Hendriks de Haan
[F] Grietje Harms van Dijk
                    ∞ [M] Jakob Hendriks Stob
[M] Harm Harms van Dijk
                    ∞ [F] Hiltje Hindriks de Haan

Partner [M] Pieter Hendriks Mollema

Trouwdatum : 14-05-1827, te Oldehove, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Hiltje Mollema
                    ∞ [M] Sipke Sierdsema
[F] Geeske Mollema
                    ∞ [M] Harm Jans Klevering
[M] Pieter Mollema
                    ∞ [F] Johanna Lezeman
[M] Arend Mollema
                    ∞ [F] Luike van Wijk Cruining
[M] Harm Mollema
                    ∞ [F] Geertje van der Ploeg
[M] Hendrik Mollema
                    ∞ [F] Hiltje Mollema
[M] Hendrik Mollema
                    ∞ [F] Aaltje Sinneker
                    ∞ [F] Hiltje Pieters Mollema
[M] Klaas Mollema
[F] Hiltje Mollema
[M] Arend Mollema
[F] Stijntje Mollema
[M] Jan Mollema
[F] Geeske Mollema
[M] Harm Mollema
[M] Arend Mollema
                    ∞ [F] Luike van Wijk Cruiming
[M] Jan MollemaZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking