Persoonskaart Jantje Harms van Dijk. Verwant met Horneman Rosema Veen Honneman Hendriks Haan Mollema Stob Flonk Prins Klamer Kloosterman Kam Kamp | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=780799213

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Arend Jakobs *1746Jantje Jans *1721
Harm Harms Dijk *1767Geeske Arends *1742

Persoonskaart Jantje Harms van Dijk

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1804
Beroepen29-11-1817
Beroepen29-11-1817
Beroepen29-11-1817
Beroepen29-11-1817
Beroepen29-11-1817
Beroepen10-02-1818
Beroepen10-02-1818
Beroepen22-12-1819
Beroepen22-12-1819
Beroepen21-03-1821
Beroepen21-03-1821
Beroepen18-08-1822
Beroepen18-08-1822
Beroepen17-03-1826
Beroepen17-03-1826
Beroepen26-11-1826
Beroepen26-11-1826
Beroepen10-12-1827
Beroepen10-12-1827
Beroepen10-12-1827
Beroepen10-12-1827
Beroepen22-12-1827
Beroepen22-12-1827
Beroepen20-12-1830
Beroepen20-12-1830
Beroepen20-05-1833
Beroepen21-05-1841
Beroepen21-05-1841
Beroepen21-05-1841
Beroepen21-05-1841
Beroepen13-09-1845
Beroepen13-09-1845
Beroepen12-12-1853
Beroepen12-12-1853
Beroepen12-12-1853
Beroepen12-12-1853
Beroepen25-05-1863
Beroepen25-05-1863
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Jantje Harms van Dijk
                    ∞ [M] Albert Siemens Horneman
[F] Trintje Harms van Dijk
                    ∞ [M] Beerend Meertens Rosema
[M] Arend Harms Dijk
                    ∞ [F] Martje Wiebes van der Veen
[F] Stijntje Harms Dijk
                    ∞ [M] Pieter Timens Honneman
[M] Arend Harms Dijk
                    ∞ [F] Maatje Wijbes van der Veen
[M] Harm Harms van Dijk
                    ∞ [F] Hiltje Hendriks
                    ∞ [F] Hilje Hendriks de Haan
[F] Janna Harms van Dijk
                    ∞ [M] Pieter Hendriks Mollema
[F] Grietje Harms van Dijk
                    ∞ [M] Jakob Hendriks Stob
[M] Harm Harms van Dijk
                    ∞ [F] Hiltje Hindriks de Haan

Partner [M] Albert Timens Horneman

Trouwdatum : 29-11-1817, te Oldehove, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Hinderika Alberts Horneman
[F] Grietje Alberts Horneman
                    ∞ [M] Jan Hendriks Flonk
[F] Martje Horneman
[F] Geeske Horneman
[M] Timen Horneman
[F] Trijntje Horneman
                    ∞ [M] Albert Prins
[F] Grietje Horneman
[M] Harm Horneman
[F] Geeske Horneman
[F] Martje Alberts Horneman
                    ∞ [M] Jan Tammes Klamer
                    ∞ [M] Oene Kloosterman
[F] Geeske Alberts Horneman
                    ∞ [M] Reinje IJges van der Kam
[F] Henderika Horneman
                    ∞ [M] Jannes van Dijk
[M] Tiemen Horneman
[F] Geeske Alberts Horneman
[F] Grietje Alberts Horneman
[F] Geeske Horneman
                    ∞ [M] Reinje van der Kamp
[F] Henderika Alberts HornemanZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking