Persoonskaart Jantje de Jong. Verwant met Bijker Meer | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=772805678

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Errit Pieters de Jong *1779Trijntje Kornelis Duursma *1754Tjibbe Libbes Bouma *1772Jitske Wobbes *1747Jan Jans van der Heide *1773Taapke Rommerts *1748Jacob Alberts Noordstra *1840Wietske Roels *1815Lykele Egberts de Haan *1756Sike Oebeles *1731Ruurt Gjalts Gjaltema *1766Trijntje Eeuwes *1741Lubbe Berends Top *1740Gerktje Hendriks *1715Jan Ebbels *1738Antje Hendriks *1738
Pier Errits de Jong *1810Asseltje Tjibbes Bouma *1810Foppe Jans van der Heide *1804Aaltje Jakobs Voordstra *1779Egbert Lykeles de Haan *1795Aafke Ruurts Gjaltema *1795Berend Lubbes Top *1791Romktje Jans Sienema *1766
Errit Piers de Jong *1829Jantje Foppes van der Heide *1826Ruurd Egberts de Haan *1823Wiebrigje Berends Top *1823
Pier de Jong *1860Rompktje de Haan *1842

Persoonskaart Jantje de Jong

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT.1855
Geboorte28-03-1879
Beroepen14-05-1904
Beroepen21-05-1909

Partner [M] Harmen Bijker

Trouwdatum : ABT 1880
Trouwdatum : 21-05-1909, te Smallingerland, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Catharina Bijker
Partner [M] Abraham van der Meer

Trouwdatum : 14-05-1904, te Smallingerland, infoZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking