Persoonskaart Tjeerdina Cannegieter. Verwant met Jansonius Bekius Buning Petraus Sillevis Zaaijer Laurman Tichelaar Gorter Corstius Beekhuis Weeteringen Weteringen | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=411366607

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Johannes Cannegieter *1787Baukje Hoornsma *1762

Persoonskaart Tjeerdina Cannegieter

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT.1780
GeboorteABT.1795
Beroepen30-05-1816
Beroepen30-05-1816
Beroepen30-05-1816
Beroepen30-05-1816
Beroepen14-04-1819
Beroepen14-04-1819
Beroepen17-09-1820
Beroepen17-09-1820
Beroepen21-01-1822
Beroepen21-01-1822
Beroepen12-06-1823
Beroepen12-06-1823
Beroepen20-01-1826
Beroepen24-05-1827
Beroepen21-11-1829
Beroepen07-11-1835
Beroepen19-11-1874
Beroepen19-11-1874
Overleden13-09-1844
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Simontje Cannegieter
[F] Rachel Cannegieter
                    ∞ [M] Bronno Fredericus Jansonius
[M] Hendrik Gerrit Cannegieter
                    ∞ [F] Sijtske Bekius
[M] Hendericus Hermannus Tjeerd Cannegieter
                    ∞ [F] Elsje Pothoff Buning

Partner [M] Hendrik Gerrit Cannegieter

Trouwdatum : ABT 1805
Trouwdatum : ABT 1820

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Maria Elizabeth Cannegieter
                    ∞ [M] Rein Petraus
[M] Frans Hendrik Reen Cannegieter
                    ∞ [F] Hendrika Margaretha Sillevis
[F] Boukje Cannegieter
                    ∞ [M] Hendrik Roelof de Zaaijer
[M] Ernestus Wilhelmus Schrader Cannegieter
                    ∞ [F] Hillegonda Athalia Sophia Laurman
[M] Hermanus Cannegieter
                    ∞ [F] Fransina Pieters Tichelaar
[M] Hermanus Cannegieter
                    ∞ [F] Fransina Pieters Tichelaar
[M] Hermannus Cannegieter
                    ∞ [F] Pietje Gorter
[M] Hendrik Cannegieter
                    ∞ [F] Foskea Cornelia Corstius
[F] Johanna Jacoba Cannegieter
[M] Johannes Cannegieter
[F] Tjetje Cannegieter
[M] Ernestus Wilhelmus Schrader Cannegieter
[U] NN Cannegieter
[M] Johannes Cannegieter
                    ∞ [F] Rinske Beekhuis
[F] Geertruida Cannegieter
[M] Ritsko Hoornsma Cannegieter
                    ∞ [F] Gerritdina Maria van Weeteringen
[F] Maria Elizabeth Cannegieter
[F] Simontje Cannegieter
[M] Ritska Hoornsma Cannegieter
[M] Ritske Hoornsma Cannegieter
                    ∞ [F] Gerritdina Maria van Weteringen
[M] Cannegieter
[F] Geertruida CannegieterZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking