Persoonskaart Jan Tunnis Venekamp. Verwant met Brink Alderts Lammerts Suurd Sinninge Kemkers Westerhof Middel Wilkens | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=410599421

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders

Persoonskaart Jan Tunnis Venekamp

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT 1801
GeboorteABT 1806
GeboorteABT 1816
GeboorteABT 1817
GeboorteABT 1818
GeboorteABT 1821
Beroepen15-08-1826
Beroepen15-08-1826
Beroepen04-11-1828
Beroepen04-11-1828
Beroepen02-11-1830
Beroepen02-11-1830
Beroepen11-01-1831
Beroepen11-01-1831
Beroepen11-01-1831
Beroepen15-11-1831
Beroepen15-11-1831
Beroepen15-11-1831
Beroepen31-12-1833
Beroepen31-12-1833
Beroepen31-12-1833
Beroepen24-01-1836
Beroepen24-01-1836
Beroepen08-08-1837
Beroepen08-08-1837
Beroepen20-02-1838
Beroepen20-02-1838
Beroepen02-06-1841
Beroepen02-06-1841
Beroepen10-09-1843
Beroepen10-09-1843
Beroepen17-02-1846
Beroepen17-02-1846
Beroepen06-05-1854
Beroepen18-07-1856
Beroepen24-11-1856
Beroepen11-05-1867
Beroepen04-05-1869
Beroepen16-01-1869
Beroepen28-05-1870

Partner [F] Albertien Willems Brink

Trouwdatum : ABT1831
Trouwdatum : ABT1841
Trouwdatum : ABT1843
Trouwdatum : ABT1846
Trouwdatum : ABT1826
Trouwdatum : ABT 1817

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Roelofje Venekamp
                    ∞ [M] Aldert Alderts
[F] Roelofje Venekamp
                    ∞ [M] Aldert Alderts
[M] Willem Venekamp
                    ∞ [F] Lammegien Lammerts
                    ∞ [F] Jantje Suurd
[M] Willem Venekamp
                    ∞ [F] Lammegien Lammerts
                    ∞ [F] Jantje Suurd
[F] Engelina Venekamp
[F] Jantien Venekamp
[F] Lina Venekamp
                    ∞ [M] Harm Sinninge
                    ∞ [M] Harm Kemkers
[F] Lina Venekamp
                    ∞ [M] Harm Sinninge
                    ∞ [M] Harm Kemkers
[M] Steven Venekamp
[M] Tunnis Venekamp
[F] Jantien Venekamp
[F] Hillegien Venekamp
                    ∞ [M] Lucas Westerhof
[F] Hillegien Venekamp
                    ∞ [M] Lucas Westerhof
[M] Tunnis Venekamp
                    ∞ [F] Roelfke Middel
[M] Tunnis Venekamp
                    ∞ [F] Roelfke Middel
[M] Steven Venekamp
                    ∞ [F] Alberdina Wilkens
[F] Lena Venekamp
                    ∞ [M] Harm Sinninge
[F] Lina Venekamp



Zoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking