Persoonskaart Jannes Walvius. Verwant met Boer Jager Heslinga Maanen Mulder Zuidema Nijland Rispens | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten

n=410135754

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Johannes Walvius *1827Wiepke Nijman *1802

Persoonskaart Jannes Walvius

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT1858
Beroepen07-06-1879
Beroepen07-06-1879
Beroepen07-06-1879
Beroepen06-01-1880
Beroepen06-01-1880
Beroepen06-01-1880
Beroepen12-09-1881
Beroepen12-09-1881
Beroepen12-09-1881
Beroepen12-09-1881
Beroepen19-04-1883
Beroepen01-09-1884
Beroepen18-05-1885
Beroepen28-07-1887
Beroepen28-07-1887
Beroepen28-07-1887
Beroepen28-07-1887
Beroepen28-07-1887
Beroepen28-07-1887
Beroepen28-07-1887
Beroepen05-09-1890
Beroepen08-02-1890
Beroepen13-10-1892
Beroepen13-10-1892
Beroepen16-04-1892
Beroepen16-04-1892
Beroepen16-04-1892
Beroepen16-04-1892
Beroepen16-04-1892
Beroepen31-03-1893
Beroepen04-05-1894
Beroepen04-05-1894
Beroepen04-05-1894
Beroepen28-01-1896
Beroepen28-01-1896
Beroepen05-09-1899
Beroepen15-02-1906
Beroepen15-02-1906
Beroepen23-07-1908
Beroepen23-07-1908
Beroepen03-02-1910
Beroepen03-02-1910
Beroepen11-01-1917
Overleden29-11-1918
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Jannes Walvius
[M] Harm Walvius
[M] Harm Walvius
[F] Renske Walvius
[F] Renske Walvius
                    ∞ [M] Luitje de Boer

Partner [F] Anna Jager

Trouwdatum : 16-04-1892, te Wildervank, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Renske Walvius
                    ∞ [M] Pieter Heslinga
[F] Hinderika Walvius
                    ∞ [M] Harmannus van Maanen
[M] Harmannus Walvius
                    ∞ [F] Theodora Mulder
[M] Harmannus Walvius
[F] Renske Walvius
Partner [F] Angenieta Zuidema

Trouwdatum : 07-06-1879, te Wildervank, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Wijkina Walvius
[M] Pieter Wildrik Walvius
[F] Pieterdina Walvius
[F] Wiepkedina Johanna Walvius
                    ∞ [M] Jan Nijland
[M] Johannes Walvius
                    ∞ [F] Trientje Rispens
[F] Pieterdina Walvius
[F] Renske Walvius
[M] Johannes Walvius
[M] Harm Walvius
[M] Pieter Wildrik Walvius
[F] Renske Walvius
[M] Harm Walvius
                    ∞ [F] Jantje Zuidema
[F] Wijkina WalviusZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking