Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_3969 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2264660536 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Op heeden dagh en dato ondergescheeven
isser een eerlijck ende wettelijck accoord bij
forma van magescheijdinge
voorts houwelijck beraamt geslooten ende
ingegaan tusschen Harmen Pondes op Kleijn
Tanckinck weduwnaar van wijlen Janna
Bijvanck, bruijdegom in deesen, voorts Jan
te Smoege, Frederick Bijvanck ende Harmken
Bijvanck als bestenmoeder, oomen en bloetmomboiren
van de onmundige kinderen
tusschen Harmen Pondes en wijlen Janna
Bijvanck staander ehe ehelijck geprocreert
ter eenre zijde; ende Aaltjen Teppers als jonge
dogter en bruijdt voorts Jan Teppers, Hendrick
Kleijn Tanckinck ende Berndeeken Teppers eheluijden Jan Gierkinck ende Jenneken
Teppers ehel als broeder, swaegeren en susteren
van de voornoemde bruijt Aeltjen
Teppers ter andere zijde; Ende sulx alles
in plaats van magescheijdinge ende houwelijkse
voorwaarden ten overstaan en met consent
van deesen welld. gerigte en verdere ten
wederzijden aanweesende vrienden naebuijren
en getuijgen in maenieren naevolgende.
Te weeten ..

..
Henderek Herbers op Hoenderboom 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,