Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_6684 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2258997239 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: ..
Compareerde Warner Naberinck weduwnaar
van wijlen Griete Geverink en vertoonde
magescheijt met sijne kinderen opgerigt
en also daerdoor de dispositie van 't
landtr tit 19 art als voldaen is en
also der kinderen goet aengewesen
versoekt den compt dat de bevestinge
van sijn tweede huwelijk met
Janmeken Knippers moge voortgank gewinnen. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,