Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_2468 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2256557941 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Saturnij den 29 junij 1737

Righter
Fred. Henr. Stumph
Coornoten
Johan Knoll & Harmen Tongerlo.

Erschenen Aeltjen Teppers laast weduwe
van wijlen Harmen Pondes, in desen geassisteert
met haren bruijdegom Eijmbert Sprenkeler voorts
meede Jan Pondes, Arent Pondes, ende Frederick
Bijvanck als momboir van de onmundige kinderen
tussen wijlen Harmen Pondes bij de eerste ehe
bij Janna Bijvanck en bij deese laeste ehe
met de eerste compte Aeltjen Teppers geprocreert,
en exhibeerden soo sambt als sonders aen
deesen welden gerichte eene magescheidinge
waarbij de onmundige soo van de eerste als
tweede ehe vaeder goet is beweesen; voorts exhibeerden
Eijnbert Sprenkeler en Aeltjen Teppers
als bruijdegom en bruijd en toekomstige
eheluijden eene houwelijxke voorwaarde tussen
haar heden ten overstaen van alle vrienden
en getuijgen opgerigt, waar bij den bruijdegom
in alle des bruijds goederen in plaets eene
morgengave is betugitgt ad vitam, sullende
daar van alleen de bladeren uijt sijnes levens
profijteren, maar den eijgendom aan de kinderen
verblijven, en dat de bruijdt des bruijdegoms
goederen sal behouden, als daer bij nader
uijtgedrukt, met versoek dat het magescheijdt
en houwelijxe voorwaarden behoorlijk moge worden
geprothocolleert, en geregistreert op dat de kinderen
mundigh geworden mogen weeten, waar voor te
spreecken; alles onder verband harer comt personen
en goederen ongereede goederen; en sonder argelist
desup. stup.
Daar op alle te samen handtastinge gedaen.
conceditur. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,