Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_5320 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2256557852 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Sabbathi den 19 maij 1719
Stadtholder
Frederick Hendrick Stumph
Coornoten
Herman Crabbenborgh
Peter Bruijinck

Erschenen Paul Doppen ende Aaltjen Helmerdinck eheluijden, sij met hem als haaren wettigen man en momboir geassisteert;
voorts Jan in de Haar Enneken Kleijn Tanckinck
eheluijde, Engbert Raben op Ickinck ende Janmeeken
Weggelers eheluijden, Reijnder Portier
ende Elijsabeth Olijslager eheluijden, Hendersken
Weggelers geassisteert met Hendrick
Droebers als haarer enden haarer onmundige
kinderen toegelaten momboir, zijnde
de drie andere vrouwens meede met hare
ehemannen als reghtens geassisteert, en
zijnde de vier laaste compnten als rechte
en universele erfgenaamen van wijlen
Jan Kleijn Tanckinck, alle welcke voorschr. bekenden
voor haar ende haaren erven in eenen steeden
vasten eeuwigen, en onwederroepelijke erfcoop,
erfelijk ende eeuwighlijk overgelaaten ende
vercoft te hebben gelijck zij compten voor
eene wel ende te dancke betaalde summa
geldes aan Harmen Pondes ende Janna Bijvanck
eheluijden cedeerden ende transporteerden
craght ende mits deesen, haarer compten
eijgendoemelijcke toebehoorende vierde part
van het goedtken Kleijn Tanckinck genaamt,
bestaande in huis, hof, bouw, weij, en hoijlandt, soo
van wijlen Jan Kleijn Tanckinck ende Aaltjen
Helmerdinck geweesene eheluijden
bij coopzedulle is vercoft, en daarbij naarder
is uijtgedruckt, vercoopende comptnen
heteslve voor vrij ende allodiaal uijtgesondert
gem? eeren ende landes lasten
haar ende haaren erven daarvan ontervende
ende cooperen voorschr. ende dessen erven
daarmeede wederom beervende onder belofte
van wahr ende wahrschap bij veronderpandingen
haarer persoonen en goederen waaraan
sig de coopers in cas van evictie cost
en schadeloos sullen kunnen en moogen verhaalen.
Alles sonder argelist.
Daarop compten alle behoorlijke handtastingen
gedaan. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,