Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_2384 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253947992 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Saturnij ..
Erschenen Derck Huijininck als meedestander collecteur en beurder van den 's landts impost
over den jaer 1733 ..
..
.. versoghten de compten
de actuele executie van zijns Hendrick Wassinck
ongereede goederen, als naementlijk van
zijn gerechte aandeel of aanpart van huijs, hoff,
bouw en weijdelandt soo hun Hendrick Wassinck
bij het versterf van zijn moeder zal. is aangestorven,
en aangeerft, en door zijn vader Willem
te Woopenreijse en broeder Jan te Wopereijse in de
bourschap Zieuwent op de Woopenreijse als nog
bewoonen en bebouwen, als meede op de vrughten
en paghten in dit jaar daarvan voorgevallen
ten eijnde om daaruijt betalinge te erlangen, ..
..

Obtinuit, en word dagh van distractie aangestelt
op aanstaande dinghtsdaaghs des achtermiddaaghs
de klocke 3 uijren ten huijse van Beerent
ten Have. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,