Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_3256 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253423884 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Op heeden ..tussen Peter ten Eeckeler Tonnis
Wolters op Huijskes, en Jan Wolters de witte
als bloetmomboiren van het onmundige
kindt van wijlen Beerent ten Eeckelen en
Trijne Wolters, ende
Bartholt Crabben en Janmeeken Knippers
ehel. deesen navolgenden coop ingegaan
over de gereede goederen door wijlen Berent
te Keeveler stervemde aghtergelaten
en waarin zij Janmeeken voorn. als laast
weduwe van Beerent ten Keeveler voor haar
leeven betughtigt was, ter oirsaake deselve
daagelijks versleeten, en de kleederen door
de motte opgegeten en verteert wierden, alles
tot groot nadeel van“t onmundige kind waarom
zij voorschr. te raade waarna geworden met
kennisse van den officier deselve gereede
goederen alle soo als zij geinventariseert
zijn en door cooperen in tught beseten
worden, aan Bartelt Crabben en Janmeeken
Knippers te vercoopėn, gelijck
zij voor eene somma ad hondert vijff gulden
seggen 105 guld vercoften cragght ende
mits deesen en well sonder eenige uijtbeholt
als alleen sodanige goederen als
door de momboiren uijtbedongen en voor
het onmundige reets getrocken
staan.
Beloovende cooperen de coopspenningen
te betaalen in twee termijnen de
eene halfscheijt op aanstaande maij 1733
.. de andere op maij 1735 .. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,